سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه شاهد 
عضو هیئت علمی 
1374/07/03 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه شاهد 
مدیریت گروه فقه و اصول 
 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
امام جمعه شهرستان خمین 
1355/07/01 
 
تبلیغی 
همکاری 
---- 
نمایندگی حضرت امام (ره) در خمین و دزفول 
 
 
تبلیغی 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نمایندگی دوره اول مردم اندیمشک و شوش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نمایندگی دوره دوم و سوم مردم شیراز 
 
 
اجرائی 
همکاری 
--- 
ریاست کمیسیون امور دفاعی در دوران دفاع مقدس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
--- 
مسئولیت دفتر مشاورت حضرت امام (ره) در منطقه خلیج فارس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
--- 
قائم مقام ستاد قرارگاه خاتم و ستاد کل پدافند و ... 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شهربانی کل کشور 
نمایندگی حضرت امام(ره) در شهربانی کل کشور  
1367/07/04 
1370/07/01 
اجرائی 
همکاری 
---- 
نمایندگی ولی فقیه در انجمن اسلامی معلمان ایران 
1368/09/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی 
مشاورت ریاست جمهوری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
حزب جمهوری اسلامی 
عضو ذخیره شورای مرکزی حزب و مسئولیت واحد روحانیت حزب 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع روحانیون مبارز 
عضو هیئت موسس و شورای مرکزی آن تشکیلات 
1366/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
حزب اعتماد ملی 
عضو هیئت موسس و شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل حزب 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزهای علمیه 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاههای کشور 
مدرس 
 
 
---