مجمع روحانيون چهره هاي سياسي به شوراها نمي فرستد
34 بازدید
محل نشر: احزاب سياسي 81.11.16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی