نهادهاي قانوني كشور بايد مقيد به رعايت قوانين و مقررات باشند
36 بازدید
محل نشر: مردم سالاري 82.4.26
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی