رقابت حداكثري مشاركت حداكثري را در پي دارد
34 بازدید
محل نشر: مردم سالاري 83.10.5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی