راز ماندگاری رجایی: رجایی ویژگیهایی داشت که مردم به آن گرایش فطری دارند
31 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) شهریور 1385 - شماره 10 )(2 صفحه - از 17 تا 18)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی